ПТИЦЕ ЗАУСТАВЉЕНЕ У ЛЕТУ

Уништавање станишта разлог одумирања угрожених биљних и животињских врста

На моравском коридору и у Србији више не лети петаест врста птица

         Петнаест врста птица већ је ишчезло у Србији, међу којима су рушевац, белоглава патка, мала дропља, црни стрвинар и источни трстењак. Још неколико врста је критично угрожено укључујући и чувеног орла крсташа, велику дропљу и морског жалара.

         Поражавајућа констатација да је проценат угрожених врста птица у нашој земљи већи од европског и светског просека узнемирујућа је све екологе и љубитеље природе. Ову болну истину потврђује званична публикација из 2018. године „Црвена књига фауне Србије 3 - птице”. Група аутора која је радила на прикупљању података имала је задатак да анализира, протумачи и у извештаје о ризику од ишчезавања сажме и преточи готово несагледиву количину података и знања о птицама Србије, које су током скоро три века прикупљали природњаци и научници различитих професија. У књизи су обрађене 352 поуздано забележене врсте, процењен је ризик од ишчезавања гнездеће популације 255 врста и негнездеће популације свих врста. Циљ израде Црвене књиге птица Србије био је да се створи поуздан инструмент који би чинио научну и стручну основу за заштиту и очување дивљих птица наше земље.

        velika droplja   За чак 15 регионално изумрлих врста птица прекасно су дошле ове активности и све предузете мере да се угрожене врсте заштите од истребљења. За њих је касно Јанко на Косово стигао, али је након ових опсежних радова макар остало мало наде за неколико врста којима прети слична судбина. Уколико се предузму одговарајуће мере и испоштују прописи заштите угрожених врста можда неће нестати са лица земље.

           Стручни тим састављен од великог броја биолога, научника, еколога, орнитолога и осталих љубитеља и познаваоца природе и птица, истакао је након радова на овом опсежном и изузетно значајном пројекту да је већина врста угрожена услед разних видова уништавања станишта, почев од неконтролисане изградње туристичке и енергетске инфраструктуре, до експлоатације шума и интензивирања пољопривреде.

           Упркос поражавајућим подацима који упозоравају и опомињу још увек су неке од угрожених врста птица ловне врсте попут грлица, јаребица, препелица, јастреба и неких других, не мање лепих и значајних јединки, што значи да их угрожава легална експлоатација коју, нажалост, прате и масовни случајеви криволова.

       - Већи проценат угрожених врста код нас у поређењу са Европом и светом делимично је последица чињенице да је вероватноћа ишчезавања малих локалних популација већа у односу на целокупне светске или европске популације. Поједностављено, иако многе врсте још дуго неће нестати са лица земље, шансе да ће ишчезнути у појединим регионима као што је Србија знатно су веће – објаснио је поводом објављивања научне публикације Димитрије Радишић, један од аутора књиге, иначе са Департмана за биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду.usarra

         Чини се да је у односу на остатак Србије веће интересовање и веће залагање стручне јавности и самих житеља северне покрајине да се заштите постојећи резервати природе и расположиве врсте птица него што је то случај јужно од Саве и Дунава. Разноврснији је и богатији свет природе око бара и мртваја у Војводини, у већој мери се публикују подаци са ових простора, а на стаништима где се гнезде станарице и враћају селице, могуће је још увек уочити ретке примерке неких врста као што су црне роде, велика дропља, патка норка, сиве и беле чапље, корморани и ибиси... Најпознатија колонија сова ушара налази се управо у овом делу Србије, у Кикинди где је сова не само заштићена врста него и разлог због чега град посећује све већи број туриста.     

        Кикинда је светски познато зимовалиште за сове мале ушаре које сваке јесени долазе у овај град где проводе зиму, па су постале и туристичка атракција. Новембар се у Кикинди њима у част зове совембар. Сове већ неколико деценија долазе у Кикинду. Бораве овде на градском тргу, буде их по неколико стотина. Кикинђани су се заљубили у сове, а сове им се радо враћају зато што их штите, чувају и пазе. Развило се обострано пријатељство које би могло да послужи као пример другим срединама како се опходити према природи која сваку пажњу и бригу заједнице враћа човеку вишеструко.

       Тим који је радио на "Црвеној књизи" имао је задатак да процени ризик од ишчезавања 352 поуздано забележене врсте птица. У Црвену листу укључено је 123 врсте чија је популација угрожена без обзира на то да ли се у нашој земљи размножава или борави у току сеобе и зимовања. По том основу убележено је 25 додатних врста које су угрожене у Европи или у свету.rewtkee

       Ризик није једнак за све врсте, па су угрожене птице Србије подељене у пет категорија. Категоризација је урађена за регионално ишчезле, критично угрожене, угрожене, рањиве и скоро угрожене. У највећој опасности су критично угрожене врсте, међу њима велика дропља, ражањ, ћурликовац, муљача, барска шљука, орао кликташ, орао крсташ, степски соко, цврчић тршчар, мала лисаста гуска, гуска глоговњача и црни орао. За неке од критично угрожених врста постоји још сасвим мала нада да се у Србији гнезде као што су риђоврати гњурац, бела кања и риђа луња. Неке од њих се код нас не гнезде сваке године што повећава ризик да ће ускоро сасвим нестати, а на тој листи су морски жалар, црна и белокрила чигра. Нажалост, велики број врста из нижих категорија угрожености ускоро би могао да се нађе међу критично угроженим, попут сивог сокола чија популација опада великом брзином.

         - Потребно је појачати примену закона на терену јер су многе врсте угрожене услед противзаконитог убијања, прикупљања јаја или младунаца. Са друге стране, неопходно је улагати у заштиту птица и у унапређење њихових станишта. Потребни су нам и строжи закони јер део угрожених врста су ловне врсте, а лов може бити фактор ризика чак и ако је контролисан и планиран – рекао је упућујући упозорење јавности Димитрије Радишић, позивајући све релевантне факторе који би могли да утичу на заштиту угрожених врста да дају максималан допринос да зауставимо њихово одумирање.supp

         Неколико угрожених врста које се у Србији нагло опорављају као модроврана и белоглави суп су управо птице у чију се заштиту улаже много напора. "Црвена књига птица Србије" изашла је из штампе почетком 2019. године и резултат је трогодишњег рада тима сачињеног од 36 аутора, а свој допринос дало је и више стотина посматрача и фотографа птица окупљених око Друштва за заштиту и проучавање птица Србије.

     - Имамо дубоку моралну одговорност и обавезу да сачувамо угрожене врсте за будуће генерације. Кроз посматрање и очување птица градимо и однос према природи и животној средини. Не треба заборавити да су птице део нашег културног и историјског идентитета. Даље, свака врста има своје место у природи и на незамењив начин доприноси динамичној еколошкој равнотежи, а њихове „екосистемске услуге“ лако су мерљиве - закључује Радишић у интервју за еколошки часопис .

       Орнитолози из Друштва за заштиту и проучавање птица Србије објављујући податке о стању на терену истакли су да у нашој земљи годишње буде убијено између 125.000 и 170.000 птица. Сваке године криволовци у Србији незаконито ухвате 8.000 до 10.000 живих птица певачица које заврше на црном тржишту у Србији и широм Европе. Само мали део птица буде откривен и враћен у природу.

       Ове податке коментарисао је у својој емисији „Равница без птица“ новосадски новинар, Драган Гмизић, који сматра да је криволов најприземније задовољавање људских нагона чија је цена трајно уништавање не само једне животињске врсте, него и изузетног природног богатства.jato

     - Према подацима Међународне унија за заштиту природе, Србија се убраја у један од шест европских центара биодиверзитета. Територија Републике Србије и даље није већа од 1 одсто територије европског континента, али овде живи - 51 одсто фауне риба, 67 одсто сисара, 74 одсто птица Европе. Овде се стално говори о великој Србији. Питам се - зар нам треба већа? Уосталом, како се односимо према богатству које имамо – наводи податке од значаја за ову област Гмизић и у критичком ставу према немару који показујемо када је природа у питању каже да се према њој односимо као према некаквом супермаркету из којег свако ко пожели може да узме дрво, рибе, гљиве, лековите траве, воће, дивљач или птицу и да организовани лов на препелице најбоље илуструје такав однос.

МИГРАЦИОНИ ПУТ

         Почетком августа почињу миграције птица са севера на југ Европе и Блиски исток. Миграциони пут води преко Србије, креће се једним делом преко моравског коридора. У већини места на овом миграционом путу локалне ловно-туристичке организације организују туре и позивају ловце из иностранства да дођу и масовно убијају животиње и птице. Колико евра кошта живот једне птице није тешко израчунати на основу аранжмана који се нуде - пет до десет евра, а колико кошта изумирање врста којима више нема спаса том рачуницом се баве само природњаци и љубитељи ових створења која нам улепшавају живот и красе животни простор.suppp

       Било је на овим просторима чувених афера у вези са нелегалном трговином птица, али има и оних који помажу летачима да се опорове и стану на ноге. Јединствено прихватилиште за угрожене животиње, место на коме лече ретке птице постоји у Чачку. Повређене и болесне животиње које представљају природну реткост лече се у ветеринарској ординацији "Шојић", која већ годинама сарађује са Заводом за заштиту природе Србије. У овој ординацији – рехабилитационом центру за птице, излечени су повређени белоглави супови, орлови, јастребови, сове, чак и један пеликан.

РЕТКЕ ЗАКОНОМ ЗАШТИЋЕНЕ ПТИЦЕ

     На листи ретких и угрожемних врста птица у Србији налазе се неке врсте станарица које су добро познате као стални житељи овог дела Европе или повремени посетиоци као птице селице. Неке се могу видети на широком простору моравског слива, већина преосталих крстари по небу изнад Саве и Дунава, око Дрине и западног дела Србије. На листи је често помињана велика дропља. Једна је од најређих врста птица, не само наше земље, већ и читаве Европе и света. Законом је заштићена као природна реткост у Србији. Позната је по томе што је то најтежа птица која може да лети.

     Ражањ или црни ибис птица је која се захваљујући напорима посвећених еколога у Србију вратила пре три године и то након што више од 50 година није била примећена на овим просторима.

     Гуска глоговњача гласно "труби", зимује у Европи, али најређе у Србији. Јако често је на мети организованих ловаца. Њихов допринос екосистему недовољно је освешћен код људи.

      Мала лисаста гуска је атрактивна врста, широко држана у приватним колекцијама, па се дешава да често бежи из заточеништва. Врло је мало има и у свету због чега се тежи ка њеном очувању и повратку природним стаништима.

      Муљача је велика барска птица позната по томе што може да прелети огромне раздаљине без стајања. Често је на мети кријумчара и цариници су већ неколико пута налазили на ове птице у непријављеним товарима.

patka

rode

ibiss

      Орао кликташ воли крошње листопадних шума храста и јасена, али је код нас врста у нестајању због загађених вода, интензивне пољопривреде, нестајања мочварних подручја, лова и криволова.

      Орао крсташ или царски орао је импозантна грабљивица која је некада насељавала широке пределе Евроазије, а данас је, пре свега због губитка станишта, међу угроженим врстама.

       Цврчић тршчар је птица како јој само име каже настањена у барама и мртвајама, позната је по песми налик инсектима, а најчешће се може чути, ређе и видети из жбуња и ниског растиња.

       Степски соко је ретка врста на овим просторима. Недавно је једна од јединки успешно излечена у Зоо врту Палић и пуштена у лет над Србијом. Представник је најугроженијих као критично угрожена врста у Србији, са свега 20 гнездећих парова.

       Барска шљука воли мочваре и баре. Некада је имала бројнију популацију у Војводини, али данас се једва три пара ових птица гнезде на нашем тлу.

       Црни орао је пре 120 година нестао је са ових простора. Изненада се 2015. појавио код Увца где се поново бори за опстанак на тлу Србије.

crni oraoBanerSufinansiranja

Вести

ГРАНТОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ГРАНТОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Ново санитетско возило за Смедеревску Паланку  Општа болница „Стефан Вискоки” у Смедеревској...

„БАЛ ПОД МАСКАМА“ УОЧИ ПОСТА

„БАЛ ПОД МАСКАМА“ УОЧИ ПОСТА

Бела недеља у Лозовику Маскирани момци и старији дечаци прескачу преко ватре терајући демоне из...

Пливање за Часни крст!

Пливање за Часни крст!

четвртак 07. јануар 2021. Другу годину заредом у Великој Плани биће организовано пливање за Часни...

Спортом против насиља!

Спортом против насиља!

среда 09. октобар 2019. У оквиру "Недеље менталног здравља", данас је на спортским теренима...

Невреме се сручило на Лозовик и Милошевац!

Невреме се сручило на Лозовик и Милошевац!

среда 13. јун 2018. Олуја праћена градом погодила је данас у поподневним сатима Лозовик и већи...

Младе рукометашице Ударника иду на Државно првенство!

Младе рукометашице Ударника иду на Државно првенство!

понедељак 21. мај 2018. Селекција девојчица 2005/06. лозовичког рукометног клуба учествоваће на...

Баскеташи показали своју хуманост!

Баскеташи показали своју хуманост!

субота 28. април 2018. Шеснаест екипа, међу којима две из суседне Паланке, узело је учешће на...

Баскеташи играју за Цецу!

Баскеташи играју за Цецу!

уторак 24. април 2018. Кошаркашки терен испред великоплањанског спортског центра биће овог петка...

Рукометаши против Зрењанинаца пали у финишу!

Рукометаши против Зрењанинаца пали у финишу!

субота 21. април 2018. Рукометаши Мораве остали су без бодова у мечу 18. кола  Супер "Б"...

  • ИМАШ ПРОБЛЕМ? ТУ СМО ЗА ТЕБЕ!  

  • ГРАНТОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

  • „БАЛ ПОД МАСКАМА“ УОЧИ ПОСТА

  • Пливање за Часни крст!

  • Спортом против насиља!

  • Невреме се сручило на Лозовик и Милошевац!

  • Младе рукометашице Ударника иду на Државно првенство!

  • Баскеташи показали своју хуманост!

  • Баскеташи играју за Цецу!

  • Рукометаши против Зрењанинаца пали у финишу!

Добродошли

PlanaMedia је веб-портал на коме се презентују дешавања у вези са функционисањем локалне самоуправе и јавног сектора Велике Плане, збивања на политичкој, образовној, културној и спортској сцени, сервисне информације, као и занимљива догађања у Великој Плани и сеоским срединама.

Календар

Prosli mesec Decembar 2022 Sledeći mesec
P U W T F S N
week 48 1 2 3 4
week 49 5 6 7 8 9 10 11
week 50 12 13 14 15 16 17 18
week 51 19 20 21 22 23 24 25
week 52 26 27 28 29 30 31

Ускоро

Nema događaja