„МИСЛИ ГЛАВОМ, А НЕ ШАКАМА!“

Радионицама до циља пројекта „НАЈјаче против насиља“

 Од почетка текуће школске године, упркос ситуацији са пандемијом коју изазива ковид 19,  у седам средњих школа Подунавског, Поморавског и Браничевског округа одржано је 105 креативних радионица, припремљено и осмишљено 7 перформанса, анимирано 25 школа и ангажовано више од хиљаду младих људи који ће у будућности бити активни промотери НЕНАСИЉА у својим срединама. У контактима са вршњацима из других градова и опшина идеју ће пронети кроз регион и тако дати допринос самњењу насиља међу вршњацима. У коментарима на друштвеним мрежама дата је подршка учесницима пројекта и истакнута потреба да се са сличним акцијама настави уз образложење да се „само једним гласом против насиља може учинити много“.

У периоду од јула до новембра, уз подршку Министарства омладине и спорта, Удружење грађана"Свет речи" из Велике Плане, реализовало је пројекат "НАЈјаче против насиља!" као наставак пројектаа "Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом против насиља" који је ово Удружење реализовало са истим партнерским школама током прошле,  2019. године. 

И овог пута учествовали су ученици средњих школа из шест градова:  ЕУШ "Вук Караџић" и Техничка школа "Никола Тесла" из Велике Плане, Средња школа "Жикица Дамњановић" из Смедеревске Паланке, Пожаревачка гимназија, Средња економско-трговинска и машинска школа из Кучева,  Средња школа "Милоје Васић" из Великог Градишта и Техничка школа из Деспотовца.

Задатак пројекта био је подизање капацитета школских тимова против насиља за рад са младима који врше насиље кроз коришћење техника Форум-театра и Театра потлачених. Посебна занимљивост пројекта била је укључивање младих са проблематичним понашањем – починилаца насиља у активности и обуку за едукаторе  који су након завршене едукације постали  равноправни чланови школких тимова за борбу против насиља. Заједно са својим друговима, примерним и успешним ђацима обученим за едукативни рад,  организовали су мини обуке за вршњаке у својим школама и тако су их припремили да препознају насиље и подстакли их да се боре против ове појаве у свом окружењу. Добро оганизовани и орни за рад са великим ентузијазмом у свим школама и срединама обухваћеним пројектом припремали су  перформансе ( укупно седам у свим школама) који су изведени у 25 основних и средњих школа у градовима обухваћеним пројектом.  

radionice gradiste

Радећи на пројекту организовали су успешно бројне занимљиве  акције :"ЗИД НЕнасиља", информативне штандове и изложбе ликовних радова са јасном поруком против насиља од којих  се 14 најуспелијих цртежа нашло у КАЛЕНДАРУ НЕнасиља за 2021. годину.  Календар је као резултат рада свих тимова промовисан на симпозијуму који је уједно био завршница пројекта.

 Како је циљ програма био да млади препознају насилне ситуације и постану сензитивисани за различитости, да науче да дефинишу појмове моћ и опресија, да истражују моћ кроз театар слика - статуа, на радионицама су заједно осмишљавали перформансе и бирали најупечатљивије и најуспешније сцене за завршницу активности и приказ перформанса. Kроз технику „форум театра“ и део који се назива “форумовање”, млади су у свим партнерским школама приказали како могу да се реше проблеми  у стварности.  

Приказаним сценама насиља у перформансу и залеђеним сликама на радионицама оснажили су се и припремили за реалност. Кроз дневну штампу и електронска средства информисања мапирали су насиље и насилне ситуације, водили дискусију са вршњацима и одраслим особама у свим приликама, на часовима, разним скуповима, размењивали мишљење о догађајима који су им скренули пажњу на чињеницу да се насиље дешава у стварности, не само у причама и далеко од њих.  Запажено, научено ваннаставно градиво и измаштане могуће сликовите ситуације претварали су у сцене и отварали питање насиља и дискурса који постоји у медијима.

Полазећи од дефиниције рода и пола, учесници пројекта су оснажени да  деконструишу стереотипе који важе за жене - мушкарце и успешно су повезали те стереотипе са насиљем. Kроз другачију естетику „театра потлачених“ одабрали су начин на који ће се и по престанку пројекта  залагати за ненасиље међу вршњацима. Да се изразе као борци против насиља користили су речи, цртеже, пароле, плакате, песме, скечеве, крилатице... Радећи на пројкту ослањали су се  на реалне ситуације из новина, реконструисали су постојеће ситуације са којима су се сусретали у школи, на улици, у породици... Правећи превентивне креативне акције указивали су својим вршњацима на могућност појаве таквих и сличних сцена у стварном животу, а јавности скретали пажњу на проблем који постоји.

120035684 10158323393071690 8757265880925951091 n 1

Од материјала који су сакупили истражујући у области насиља  правили су перформансе са акцентом на промоцију ненасиља и изводили их у својим школама, на трговима и улицама градова обухваћених пројектом.

Ученици који су прошли обуку, најпре њих 25 на самом тренингу у Великој Плани, касније по још толико у свим школама на одељењским и школским обукама,  овладали су вештинама асертивне комуникације што је додатни бенефит  за укупан развој личности и успостављање добрих односа међу људима. Шире посматрано, стекли су способности за дугорочно унапређивање међуљудских односа у локалној средини и скретање пажње друштвеној заједници на потребу борбе против насиља.

У шест општина обухваћених пројектом „НАЈјаче против насиља“, у свих 7 средњих школа  обучено је седам школских тимова које чине 21 средњошколац-ка и 7 наставника -супервизора за коришћење техника форум-театра и театра статуа у раду са младима који испољавају насиље према вршњацима. Сви су оснажени и оспособљени за припремање перформанса и уличних акција које доприносе подизању свести  о овом великом друштвеном проблему. Млади после овог пројекта, закључили су на симпозијуму њихови супервизори, могу да препознају насилне ситуације, постали су  сензитивисани за различитости, оспособили су се да дефинишу појмове моћ и опресија, стекли знање да истражују моћ кроз театар статуа.  

Техником Форум театра, уз помоћ дела који се назива “форумовање”, млади су охрабрени да реше проблеме приказане у сценама и на тај начин се оснажили за реалност. Учесници пројекта су научили да мапирају насиље и насилне ситуације, да воде дискутују о појавама везаним за насиље. У могућности су да спретно научена знања и савладане вештине примене у животу и из сцена насиља извуку најупечатљивије појаве како би и на тај начин имали убедљиве аргументе за борбу потив насиља. 

Након едукације која је организована пред почетак школске године у Великој Плани, Тим против насиља из Техничке школе "НиколаТесла" успео је да у борбу против насиља, осим ученика који се школују за различита занимања, укључи и све запослене у школи: домара, теткице, професоре...Они су, уз подршку ментора вршњачког тима против насиља, професора српског језика, Синише Павловића, радили на прављењу "Зида НЕнасиља" на коме су се нашле и фотографије које илуструју реалне ситуације вршњачког насиља у којима млади учествују. У неким школама у активности ученика и тимова за борбу против насиља укључени су глумци аматери из локалних позоришта, редитељи и стручњаци из сфере уметности што је допринело да пројекат има шири одјек у јавноси.

Да све што млади раде везано за промоцију ненасиља буде видљиво допринос су дали новинари регионалних и локалних електронских и писаних медија. Гостовањима на телевизији, позивањем новинарских екипа да пропрате њихове активноси, учесници пројекта су успели да широј јавноси приближе проблем и анимирају грађане да се и сами определе за промоцију ненасиља и борбу против свих облика насиља у друштву.svetttreeeeci