mpo228 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

МОЈЕ ПРАВО НА ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА

 Још један пројекат против вршњачког насиља у реализацији УГ „Свет речи“, овог пута у сеоским школама

Годину дана траје пројекат „Имамо права на живот без насиља" УГ „Свет речи“ који се реализује уз подршку Фонда за отворено друштво у седам сеоских осноних школа Подунавског, Поморавског и Браничевског округа. Чланови Ђачког парлмента у сеоским школама општина Велика Плана, Смедеревска Паланка, Пожаревац, Деспотовац, Јагодина, Велико Градиште и Кучево едукују се о насиљу и последицама насилног понашања вршњака како би активностима у оквиру пројекта утицали на смањење насиља у свом окружењу. Обучени да препознају и боре се против насиља вршњачки едукатори имају задатак да међу вршњацима шире идеју о ненасиљу.

 

Уз подршку Фонда за отворено друштво, Удружење грађана "Свет речи" из Велике Плане, од маја  2020. до маја 2021.године реализује пројекат "ИМАМО ПРАВА НА ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА!". Ово је још један у низу пројеката „Света речи“ који децу и омладину подучавају како би стицањем нових сазнања и вештина о сузбијању насиља могли да у својом срединама пропагирају живот без насиља.

Ради се о наставку програма о вршњачкој медијацији који удружење спроводи од септембра 2019. године. Први у низу оваквих пројеката био је "Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом против насиља!" реализован прошле године уз подршку Министарства омладине и спорта. У том, првом кругу, обучено је 6 тимова за медијацију у 7 школа у општинама: Велика Плана, Смедеревска Паланка, Кучево, Велико Градиште, Пожаревац и Деспотовац. Од фебруара 2020. године, уз подршку Екуменске иницијативе жена, Удружење реализује пројекат "Од свађе - слађе! Алтернативно решавање сукоба кроз медијацију". Обуку је прошло 6 нових тимова из Крагујевца (3 школе),  Краљева, Бора и Јагодине који од почетка школске године реализују у својим школама активности предвиђене акционим плановима.

Како оба пројекта за циљ имају младе из градских средина, појавила се потреба да и деца у сеоским срединама, где је насиље у порасту у односу на ранији период, и где ретко имају прилику да пролазе кроз едукативне програме, јер се пројекти најчешће не односе на младе из руралних средина, нови пројекат "Имамо права на живот без насиља" је обухватио управо ову циљну групу. Непосредан повод за писање пројекта била је смрт матуранта Економске школе из Велике Плане, Срефана Филића, који је преминуо након повреда задобијених од својих вршњака, у фебруару ове године.

Rabrovo Ima

Циљ пројекта "ИМАМО ПРАВА НА ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА!" је информисање, едуковање и подизање свести ученика из 6 сеоских школа, чланова ђачког парламента у општинама (Велика Плана, Смедеревска Паланка, Пожаревац, Велико Градиште, Кучево, Јагодина и Деспотовац) о насиљу и праву на живот без насиља. Њихово оспособљавање и мотивисање за преузимање активне улоге у стварању промена у својој околини кроз формирање вршњачких тимова за медијацију и рад са младима за примену модела медијације у ненасилном решавању сукоба допринеће ширењу идеје ненасиља у сеоским срединама.

Показало се у досадашњем раду на радионицама и током планираних активности да деца из сеоских школа својим ангажовањем доприносе у великој мери   превазилажењу предрасуда, а овладавањем метода медијације јачају капацитете да конфликте међу собом решавају мирним путем. На обукама су кренули од основних појмова који им помажу да схвате шта је медијација, како се користи и какве резултате може да да ако се примењује и прихвати као могућност да се разговором могу решити и највећи неспоразуми међу вршњацима.

- Медијација као модел успешног решавања конфликата и оснаживања младих подстиче демократски ангажман младих, у овом пројекту из сеоских средина, да у локалној заједници у циљу остваривања јавног интереса - смањивања насиља покрену јавност да се бори против појаве која последњих година узима маха и оставља последице по друштво и појединце у њему.  Млади су на обукама и током досадашњег рада на пројекту научили  да дефинишу појмове моћ и опресија, оспособљени су да истражују моћ кроз још један метод спречавања насиља кроз театар статуа, што је њима било посебно интересантно и инспиративно – рекла је овим поводом Јелена Златкова, ауторка пројекта, реализаторла многобројних активности везаних за спречавање и зауставање насиља међу децом и омладином.

- Од материјала који су произашли у току процеса рада учесници пројекта ће припремити перформансе "ЗАЈЕДНО ПРОТИВ НАСИЉА" које ће извести у свих 7 села обухваћених пројектом и тако скренути пажњу одраслима и својим вршњацима да се насиље може спречавати, а знањем и толеранцијом може утицати на последице које носи са собом. Уколико се не ради на његовом спречавању и заустављању ескалираће у појаву коју је тешко држати под контролом – истакла је говорећи означају пројекта за децу из сеоских средин, ауторка пројекта Јелена Златкова.

Lozvik 1

Планом је предвиђено да након вршњачке едукације одржавне у Великој Плани почетком школске године буде реализовано 120 радионица по школама - партнерима на пројекту. У сарадњи са својим менторима ученици су у својим школама и месним заједницама, срединама у којима живе, реализовали значајан обим активности. Вршњачки едукатори своја знања преносе пуни ентузијазма вршњацима и са њима припремају сетове активности који промовишу културу НЕнасиља и  креативност младих као један од најприхватљивијих начина за развијање безбедоносне културе.

Почев од септембра у партнерским школама одржане су различите акивности чији је заједнички циљ борба против вршњачког насиља. У ОШ „Радица Ранковић“ у Лозовику виши разреди основаца скренули су пажњу јавности акцијама у октобру под називом “Цртежом против насиља”, “Музиком против насиља” и “Глумом против насиља”. Цртеже су изложили по ходницима школе, представу коју су припремили на основу заједничких идеја видели су млађи основци, видео снимке са наступима музички талентованих ученика окачили су на друштвене мреже, а у припреми је и филмић којим ће вршњацима сликом, музиком и речима рећи како могу да препознају насиље и на који начин могу да се успешно боре против насиља.

У селу Глоговац, општина Јагодина, у ОШ “Вук Караџић”, најзапаженије су биле радионице у одељењима седмог разреда посвећене превенцији насиља. Ученици су одглумили сукоб двоје ученика због поломљеног мобилног телефона. Вршњачки медијатори Матеја Милорадовић и Сузана Бајкић покушали су да помогну сукобљеним ученицима да превазиђу сукоб и тако практично показали у којој су мери оспособљени да се баве насиљем и медијацијом.

У основној школи "Свети владика Николај" у Брадарцу, општина Пожаревац, у оквиру пројекта "Имамо право на живот без насиља" оформљен је вршњачки Тим медијатора.

Радионице Тима су водиле Мирјана Николић, педагог школе, и Марија Тодоровић, наставница енглеског језика, уз помоћ и подршку школског психолога, Иване Марковић.

У ОШ "Милутин Миланковић", у Раброву, општина Кучево, у сарадњи са вршњачким медијаторима, Слађана Петрашковић, психолог школе и Данијела Станковић, наставница српског језика, осмислиле су радионицу чији је циљ био буђење емпатије код ученика - пружање подршке другима. Учесници радионице су били подељени у парове. Свако је имао задатак да напише кратко писмо у коме су исказали искрену жељу за пријатељством и дружењем. Парови су бирани по томе какви су односи у одељењу. Деца су задатке радо прихватила и урадила. Тиме је остварена идеја радионице да се уместо насиља може изабрати и други пут - љубазност.

Rabrovo

Занимљива радионица је одржана и у ОШ "Херој Радмила Шишковић" из Смедеревске Паланке, где је по завршетку обуке и едукације у школи формиран Тим вршњачких медијатора. Упознати су ученици са начином посредовања, конфликтима и њиховом улогом у целом процесу. Ученици су се упознали са техникама ненасилног решавања конфликата и обучености вршњачких медијатора да се баве овим проблемима комуникације младих. Кроз различите ситуције и симулације сукоба, обучени медијатори су показали својим друговима значај њихове улоге у посредовању.

У школи „Стефан Немања“ у Стењевцу, општина Деспотовац до сада је одржано десетак радионица. У току Дечије недеље су одржане три манифестације – “Музиком против насиља”, “Културом против насиља” и “Спортом против насиља”. Одржане су и презентације по одељењима и избор медијатора, а на паноима у школи цртежима, текстовима и информацијама о пројекту и ненасиљу скренута је пажња ученицима, просветним радницима и родитељима о значају активности у оквиру пројекта.

Пројекат у целини доприноси  превазилажењу предрасуда и овладавању методама медијације -  успешног решавања конфликата и оснаживања младих и подстиче демократски ангажман младих из сеоских средина у локалној заједници у циљу остваривања јавног интереса - смањивања насиља.

 

Пројекат у свим срединама прати  медијска кампања којом се шири идеја о ненеасиљу међу свим генерацијама. Дајући подршку деци родитељи и просветни радници утичу директно на њихово опредељење да све сукобе међу собом могу убудуће да решавају новим методама које су упознали радећи на пројекту – мирним путем, медијацијом и договором.

logoiii