Имаш права да знаш

 среда 08. октобар 2014.

У периоду од септембра 2014. до јануара 2015. године, уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије и Општине Велика Плана, у оквиру Конкурса за спровођење Националне стратегије за младе, Удружење грађана „СВЕТ РЕЧИ“ из Велике Плане, реализује пројекат „ИМАШ  ПРАВА ДА ЗНАШ! МОБИЛИЗАЦИЈА МЛАДИХ ИЗ РУРАЛНИХ СРЕДИНА У БОРБИ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА!“. Циљ овог пројекта који се реализује у 15 села Подунавског округа је информисање, едуковање и подизање свести младих из руралних средина с циљем елиминације трговине људима, мотивисање младих људи из сеоских средина на преузимање активне улоге у стварању промена у својој околини.

У Подунавском округу, у општинама: Велика Плана, Смед. Паланка и Смедерево, посебно у руралним срединама, изражен је феномен’’ привременог рада у иностранству’’ а у  последње две деценије  број радника на црно у земљама Западне Европе премашује  број оних који имају легалне радне дозволе. С друге стране, приступ информацијама које би могле да их заштите од опасности трговине људима, посебно радне  и сексуалне експлоатације, најмањи је управо у руралним срединама јер су едукативне активности увек до сада биле  концентрисане  на градску средину и градске школе тако да велики број младих у сеоским срединама који није обухваћен средњошколским образовањем  никада није био у прилици да непосредно ишта чује о теми трговине људима.

Пројекат  „ИМАШ  ПРАВА ДА ЗНАШ! МОБИЛИЗАЦИЈА МЛАДИХ ИЗ РУРАЛНИХ СРЕДИНА У БОРБИ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА! “(подизање нивоа свести младих из 15 села Подунавског округа о  проблему трговине људима и потреби активизације заједнице у борби против ове појаве ) има за циљ информисање, едуковање и подизање свести младих из руралних средина с циљем елиминације трговине људима, мотивисање младих људи из сеоских средина  на преузимање активне улоге у стварању промена у својој околини, подстицање акција креативног деловања с циљем елиминисања трговине људима.Циљну групу цине : млади у руралним срединама узраста 15 – 25 година из вишеструко маргинализованих група: млади Роми и Ромкиње, млади који су на породичном смештају у хранитељским породицама при Центру за смештај деце без родитељског старања у Милошевцу, млади из непотпуних породица , млади инвалиди/ткиње, млади са статусом избеглих  и расељених  лица,млади припадници националних мањина – Власи, Румуни...

Пројекат ће бити реализован у 15 села Подунавског округа, из којих је, због недостатка посла, у последњих 20 година, 37% мештана отишло у неку од земаља западне Европе, Русију или неку од република бивше Југославије. Донација омогућава реализацију различитих активности  које информишу о израженом друштвеном проблему и то оне де против трговируштвене групе које најчешће имају мало или нимало прилика да се о њему  смисленије информишу,које су због својих социо-економских  карактеристика и најугроженије по питању трговине људима (млади незапослени из руралних средина, често без квалификација које их озбиљно  кандидују за тржиште рада ). Такође је важно да се потенцијално најугроженији пројектним активностима усмеравају и оснажнују за активно учешће у борби против трговине људима  кроз  низ локалних акција и пракси  које су по својој природи транспарентне и антикоруптивне супротно  коруптивној и потпуно нетранспарентној природи активности трговаца људима.Активности на пројекту биће: тренинг за вршњачке едукаторе Подунавског округа, , 60 радионица, 9 радио и 9 ТВ емисија,15 пројекција филмова о трговини људима, 15 перформанса на сеоским пијацама, у школским двориштима на којима ће млади волонтери/ке да прикажу  све   облике експлоатације (радну, сексуалну, трговину људима у циљу посјачења.  Све активности ће бити медијски пропраћене на локалним радио и ТВ станицама као и у локалним листовима . Пројекат траје 5 месеци и реализује у периоду од 01.09.2014 до јануара 2015.године.

Komentari su isključeni za ovu stavku