ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ДО ГОДИНУ ДАНА

 У оквиру пројекта "Милошевац - колевка хранитељства" осим тога што пишемо о значају установе која ове године слави 90 година успешног рада,  доносимо и информације које могу да буду корисне за штићенике Центра у Милошевцу и све кориснике услуг хранитељског смештаја. Добре вести за смештене у хранитељским породицама и домовима за незбринуте је помоћ по напуштању домског смештаја.  МЛАДИ без родитељског старања који су до сада имали право на новчану помоћ у висини од 50 одсто просечне зараде годину дана по напуштању домског смештаја, убудуће ће моћи да рачунају на пун износ.

Добре вести за смештене у хранитељским породицама и домовима за незбринуте. Младима без родитељског старања увећана  је помоћ по напуштању домског смештаја . Ове новине предвиђене су изменама Одлуке о социјалној заштиоднос се на поједине градове и општинекоје су усвојиле на својим скупштинама ов , а значајне су за велики број штићеника Центра у Милошевцу зато што долазе из разних крајева Србије. 

По овим одлукама заштићени су када заврше школовање и када о њима овај кратак период брину институције у местима у којима су рођени. То значи да ће све информације о правима и принадлежностима које им припадају добити у срединама одакле потичу. Осим тога, корекције прописа односе се и на рекреативну наставу и помоћ при куповини уџбеника социјално угрожених.

Како се наводи у одлуци, мења се део који се односи на сталну новчану помоћ деци и младима без родитељског старања, корисницима услуге домског или породичног смештаја који су способни за рад.  поисада би на износ просечне зараде на територији

Намера је друштвене заједнице да се оснажи ова категорија за самосталан живот, имајући у виду да немају ближих сродника који би им помогли да постигну боље компетенције у односу на своје вршњаке. Градски центар за социјални рад такође је поднео иницијативу да се једнократна помоћ ученицима основних и средњих школа за набавку уџбеника и прибора, чије су прородице корисници социјалне помоћи, увећа.

Уместо износа новчане социјалне помоћи за дете, одређује се процентуални износ од 65 одсто од номиналног износа социјалне помоћи за појединца - прецизирано је изменама.

Деца из угрожених породица ће се на тај начин подстаћи на постизање бољег успеха у школским активностима.

За дете социјална помоћ износи 2.634 динара, а за појединца од 1. априла 8.781 динара. Тако да ће, сада додатак за куповину књига и прибора износити око 5.700 динара.

Овакве одлуке донете у неким од општина и градова Србије охрабрују и подстичу друге средине да иду у корак са друштвом и да они у својим локалним самоуправама унапређују и побољшавају услове живота свог становништва, посебно социјално угрожених категорија и групације која се с разлогом назива рањивом.

 БОРАВАК

 КОРИСНИЦИ дневног боравка за особе са сметњама у развоју моћи ће да рачунају на рекреативне боравке два пута годишње у трајању од по седам дана. Рекреативни боравак може бити организован колективно, али и појединачно кориснику у пратњи родитеља или старатеља.

NEMA ZA PERU