ЦЕНТАР У МИЛОШЕВЕЦУ ДРУГА КУЋА ЗА НЕЗБРИНУТЕ

Установа социјалне заштите од изузетног значаја за збрињавање деце без родитељске бриге облежава ове године 9 деценија непрекидног и успешног рада

Центар за породични смештај у Милошевцу је у свом скоро вековном постојању учинио много у изградњи квалитета заштите деце чије се детињство одвија ван родитељског дома, а стручни радници Центра су својим радом значајно допринели развоју вештина хранитеља за рад на превазилажењу застоја деце и остваривању њиховог потенцијала. Оснивач Центра за породични смештај и усвојење Милошевац је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које праћењем рада установе значајно доприноси успешном збрињавању деце.

Центар је установа социјалне заштите која ради у складу са законом који уређује област социјалне заштите и законом који уређује породичне односе. Прописима донетим за њихово спровођење врши припрему, процену и обуку будућих хранитеља и усвојитеља, пружа подршку хранитељима - породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима. Његов задатак је да извештава центар за социјални рад о раду хранитеља и функционисању породица које пружају услугу породичног смештаја и да предлаже мере ради отклањања евентуалних пропуста. Мимо свега већ наведеног обавља друге послове у складу са законом и другим важећим прописима.

Делатност Центра је промоција и развој породичног смештаја, хранитељства за децу и младе као и развијање различитих облика хранитељства и регрутовање довољног броја хранитељских породица за бригу о деци. Стручно особље установе врши процену потенцијалних хранитеља односно пружаоца услуге породичног смештаја и припрема обуке за њихово бављење штићеницима Центра. Једна од обавеза је и доношење одлуке о општој подобности будућих хранитеља и усвојитеља и издавање лиценце хранитељима за пружање услуге породичног смештаја, у складу са законом. Преко Центра се врши поновна процена подобности хранитеља и продужавање, или одузимање лиценце као и праћење радa хранитеља - пружаоца услуге породичног смештаја и остваривање сврхе смештаја корисника.

milica 2 sajt

У низу задатака и обавеза установе стоји и процена потреба корисника и хранитељских породица и планирање услуга подршке као и пружање подршке хранитељима - породицама које пружају услугу породичног смештаја. Закључивање уговора са хранитељским породицама, развијање и реализовање различитих програма обуке хранитеља и унапређивања њихових компетенција део су активности запослених у Центру. Један од задатака је и припрема и подршка деци и младим особама на породичном смештају за повратак у биолошку породицу или неки други за њих прихватљив животни аранжман. Обавеза је стручног тима извештавање центра за социјални рад о функционисању породица које пружају услугу породичног смештаја и предлагање мера ради отклањања евентуалних пропуста.

Центар се бави између осталог и решавањем притужби корисника преко њихових законских заступника на начин пружања услуге породичног смештаја и предузимањем мера за превазилажење било каквих проблема. У установи се води база података о хранитељству и уредно спроводи евиденција и заводи документација о породичном смештају. Кроз процену потенцијалних усвојитеља води се брига о смештају штићеника истовремено врши припрема и обука потенцијалних усвојитеља уз пружање подршке усвојитељима и деци током периода међусобног прилагођавања. Подршка се пружа усвојитељским породицама и у ситуацијама кризе, проучавају се потреба за породичним смештајем и проверава квалитет заштите корисника на породичном смештају.

Да би се ишло у корак са новинама и променама које се тичу права штићеника и обавеза хрнитеља запослени у Центру учествују у истраживањима и пројектним активностима у области породичног смештаја и усвојења. Доприносе изради и издавању публикација о породичном смештају и усвојењу, информишу јавност, врше промоције активности, организују конференције и семинаре у области породичног смештаја и усвојења. Израђују информативни и едукативни материјала за хранитеље и усвојитеље и обезбеђују стручну литературу за њихово унапређење рада са децом. Ту су и остале активности од значаја за унапређивање и развој породичног смештаја и усвојења. 

milosevac panorama

Центар за породични смештај и усвојење Милошевац у Милошевцу постоји од 1931.године када је као прва дечија колонија основан ради обезбеђивања организоване социјално-здравствене заштите деце без родитељског старања.

У свом безмало једновековном постојању установа социјалне заштите обезбедила је породични смештај у сеоским домовима правих домаћина за више од 6000 деце, пружена им је брига и заштита, а пре свега топлина породичног дома и сигурност за даље корачање кроз будућност.

Центар је својим дугогодишњим радом и постојањем допринео да село Милошевац и житељи села буду упамћени по хуманости и љубави за децу на један посебан и јединствен начин у свету и помогао да мештани својим даљим ангажовањем наставе да исписују најлепшу причу о љубави и хуманости према деци којој је, од свега на свету, љубав најпотребнија.

У актуелном тренутку Центар обезбеђује топлину породичног дома за 198 деце из свих крајева Србије у оквиру 124 хранитељске породице, које пролазе посебну едукацију за свој рад, а којима стручни радници Центра својим саветодавним радом пружају сталну стручну подршку у адекватној бризи о деци. Стручни радници Центра у раду са хранитељима значајно унапређују њихова знања и вештине бриге о деци које примењују у раду са децом. Стварањем бољих услова за децу у хранитељским породицама обезбеђују и квалитетнији живот деце. Стручно ангажовање посебно је наглашено у раду са децом која имају различите психо-физичке проблеме и којима је потребна додатна подршка.

Центар за породични смештај је у свом вишедеценијском постојању учинио много у изградњи квалитета заштите деце чије се детињство одвија ван родитељског дома, а стручни радници Центра су својим радом значајно допринели развоју вештина хранитеља за рад на превазилажењу застоја деце и остваривању њиховог потенцијала.

Центар такође има дугогодишњу подршку и сарадњу са Заводом за социјалну заштиту, Комором социјалне заштите, UNICEF-ом, Save the childern, Црвеним крстом, различитим невладиним удружељима и организацијама, које континуирано подржавају рад и развојне идеје Центра. 

- Посебан допринос нашем успешном раду дају заправо хранитељи који обављају ову делатност, за коју се по посебном програму припремају уз помоћ и подршку наших стручних радника – каже директорка реномиране установе, Милица Лукић.

У селу је и по престанку породичног смештаја остао значајан број деце, односно одраслих лица, који су своје породице управо засновали у Милошевцу. Велики број бивших штићеника Центра се касније определио да се бави хранитељством и да на тај начин помажу деци без родитељског старања.

ЦПСУ Милошевац готово читав један век успешно обавља своју мисију- брига о деци, обезбеђивање топлог дома, испуњеног љубављу, бригом, а што је најбитније шансу за успешно ступање у живот.

 - Визија ЦПСУ-а је да у догледно време преузмемо потпуну делатност у оквиру Подунавског округа и да наставимо и надаље да се бринемо о деци, да сачувамо породицу, подржимо искрени осећај припадности и заједништва, пружимо шансу младима и дамо део срца онима од којих се заправо и највише учи-младих – истиче директорка установе Милица Лукић.

милошевац данас

 Центар у Милошевцу се налази у Подунавском округу, припада општини Велика Плана која је удаљена 18 километара, у непосредној близини су Смедеревска Паланка, Смедерево, Пожаревац, Крагујевац, Јагодина ... Овакав положај омогућава добру комуникацију са свим институцијама у Србији у градовима и опшинама одакле долазе штићеници Центра у Милошевцу.

Зграда на којој треба извршити санацију крова са пратећим радовима је вишенаменска, одржавају се различите радионице и обуке за децу и запослене, у истом простору ради библиотека, обављају се различита дружења хранитељица и организују разноврсни садржаји за потребе деце. У оквиру исте зграде се приређују обуке за будуће хранитеље, а такође се организују семинари и стручна усавршавања запослених.

- Имајући у виду актуелно стање зграде, напомињемо да објекат због дотрајалог крова на више места прокишњава и то доноси додатне проблеме. Тротоар и остарели олуци око зграде додатно доприносе њеном пуцању и бржем урушавању, а због лоше кровне конструкције зграда губи на енергетској ефикасности, па у зимском периоду готово и није могуће користити је – наводи разлоге за бригу директорка Центра и изражава наду да ће се стање побољшати уз помоћ државних институција.

 - Уколико добијемо неопходна средтва за извођење радова, зграду ћемо након санације користити у пуном капацитету, пре свега биће сува, енергетски ефикасна што ће смањити трошкове грејања, а све горе наведене активности ће се распоредити током читаве календарске године. Неће их бити у највећој мери током летњих месеци јер ћемо бити у могућности да планирамо и друге активности.

 Директорка наводи да је значајну новчану донацију за установу у ранијем периоду обезбедила винарија Радовановић из Крњева.

- Пре десетак година уз помоћ акције амбасадорска берба грожђа, у којој су учествовали амбасадори из различитих земаља, организована је аукцијска продаја вина и сав приход је уступљен нашем Центру, око 14 000 евра. Овај новац је искоришћен за изградњу инклузивног Центра који се користи за рад са децом са различитим развојним и интелектуалним сметњама. Са децом раде различита удружења са својим тимовима, психолози, социјални радници, педагози, дефектолози....

Такође смо добиајли и мање новчане донације од неких предузетника које смо користили за ситније текуће поправке. Уз помоћ предузетника који поседују стоваришта обезбедили смо донацију у роби за реконструкцију дворишне зграде у вредности од 365.000 динара – каже директорка Лукић, изражавајући наду да ће и у наредном периоду, посебно у години јубилеја, 9 деценија од оснивања Центра, институције, друштво и донатори имати разумевања за потребе деце.

- Ако радимо заједно да бисмо побољшали услове живота и боравка деце Центра у Милошевцу, допринећемо њиховом срећнијем детињству и усмерити их ка циљевима који омогућавају њихову извеснију будућност. То је довољно добрих разлога да им посветимо већу пажњу и пружимо љубав која им је неопходна да одрасту у добре људе – закључује директорка најхуманије установе у Србији, Милица Лукић.

NEMA ZA PERU