БОГАТО ДУХОВНО НАСЛЕЂЕ НАШЕГ НАРОДА

Нови пројекат листа Морава прес и портала Планамедиа посвећен очувању српског културног наслеђа  “БИСЕРИ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ ЈАСЕНИЧКОГ КРАЈА”

Серијал текстова који ће бити објављиван у нашем листи и на страницама портала Планамедиа пружиће задовољство нашем истраживачком тиму да се наредних месеци с великом радошћу бавимо темама непролазне вредности. Сакупљени подаци о нашем крају, људима који су били део прошлости, материјалним и нематеријалним добрима која временом све више добијају на значају и постају наслеђе свих нас, биће део заједничке имовине са којом ћемо располагати ценећи његов значај сада, још више у будућим временима када се много тога из прошлости буде заборавило.

 

Циљ пројекта је указивање на значај и очување материјалне и нематеријалне културне баштине у јасеничком крају кроз приказ обичаја који постепено изумиру, старих заната, традиционалног народног градитељства, културно историјских споменика, порекла топонима насталих кроз векове. Значајно место заузеће остаци сакралних грађевина, старе куће, воденице и капије, приче из давнина. 

Серијом текстова током шестомесечне реализације пројекта, између осталог, скреће се пажња јавности на креативне идеје које су подстакле културни живот и развој сеоских и градских насеља широм општине у циљу буђења свести и жеље да се културне манифестације из мањих средина почну посматрати другим очима. Биће представљене активности запослених у установама културе и чланова бројних културно уметничких друштава који су трудом и ентузијазмом подигли културне манифестације мањих места на виши ниво. Кроз серију текстова указује се на значај очувања националног идентитета и важност промене става и понашања према српској култури, традицији и језику, уопште.

Пројекат би могао допринети очувању и неговању не само етно вредности као нематеријалног и материјалног добра него и заштити говорног дијалекта, промовисању споменика културе и заштити актуелног културног блага које доприноси очувању целокупног идентитета локалне заједнице. Циљ пројекта је да објављене информације, фотографије и факсимили докумената допру до људи и институција које могу да допринесу очувању богатог духовног наслеђа јасеничког краја. Читаоци ће бити упознати са историјским, културним и верским животом овог дела Србије, подстакнути да чувају породично благо скрајнуто у подруме, на таване, заштите старе куће, побрину се о запуштеним грађевинама којима би незнатним улагањима у обнову удахнули нови живот и представили их јавности. Унапређењем информисања грађана о значају упознавања сопствене.

ЗНАМЕНИТА КУЛТУРНА ДОБРА

Како се посебан акценат ставља на историју најзнаменитијих културних добара, цркава и манастира, иконостаса и фресака доступних посетиоцима надалеко познатих споменика културе – цркаве брвнаре у Старом Селу, Крњеву и Лозовику, манастира Копорин и цркве Захвалнице у Радовањском лугу, овим пројектом се утиче на ширење туристичке понуде и јачање капацитета за развој привредне гране од које би могле да живе бројне породице на селу и приобаљу Мораве. Подсетићемо ширу јавност да поседујемо изутетно вредне уметничке креације, као што је иконостас Ђорђа Крстића у цркви Св Вазнесења у Старом Селу, Карађорђев портрет, рад Паје Јовановића, у цркви Захвалници у Радованјском лугу, фреске у Лозовику, рад академског сликара Зорана Гребенаревића...

Crkva Svetih Petra i Pavla u Lozoviku 1 1385138421

Студиозно, јасно и садржајно обрађене теме обогаћене фотографијама које прате причу могле би да буду туристичка лична карта краја у коме живимо, позив посетиоцима да на овим просторима пронађу разноврсне садржаје и додатне разлоге за боравак. Реализацијом телевизијских емисија и упознавањем јавности са значајем теме могли бисмо да покренемо веће учешће грађана у очувању етно блага и презентацији постојећих добара као значајног сегмента у очувању националчног идентитета.

 

И не мање значајно, указаћемо грађанима пажњу на значај очувања постојећих предмета у нађеном стању, без интервенција на њима, фарбања, брушења, разних преправравки и мењања намене како би се задржала оригиналност и вредност коју поседују, сачувала аутентичност за будућа времена.

ОПИС АКТИВНОСТИ

Серијал текстова започиње објавом података, расположивог материјала и докумената о Великој Плани, јасеничком крају, настанку насеља, културно историјским споменицима, очуваним манифестацијама, обичајима . У одељку 90 година рада позоришта „Масука“ позабавили бисмо се периодом оснивања, оживели успомене на најуспешније глумце и редитеље, направили каталог представа, завирили у депое са костимима и реквизитима. Даља истраживања била би усмерена на старине по насељима. Истраживања би се обављала истовремено у свим местима на подручју општине Велика Плана, обилазили бисмо архиве, музеје, библиотеке, институције, црквене и манастирске библиотеке... 

Сва насеља, засеоци и мале месне заједнице имале би исти третман као већа места у којима имамо сазнања и сачуваних података о занимљивим локалитетима, старим објектима, предметима од значаја за очување етно наслеђа, у којима се негује традиција, чувају сећања и успомене на протекла времена, с генерације на генерацију преносе обичаји.  Позив бисмо упутили, преко интернет странице, друштвених мрежа и осталих средстава информисања, да нам се јаве грађани уколико нешто поседују што представља део баштине, нешто више знају о историји свог места, сећају се некадашњег изгледа свог окружења, чувају усмене и писане записе о настанку насеља, имају у свом поседу старе објекте, предмете музејске вредности, очуване народне ношње, шкриње са девојачком опремом, старе машине, радио апарате, грамофоне са трубом, олтајмере, разбоје за ткање, чезе и дрвена запрежна кола... давно заборављене ствари.

СТАРИ ЗАНАТИ И ОБАЧАЈИ

Обиласком терена оживећемо сећања на везиље и ткаље и резултате њиховог рада, направити забелешке о воденицама, предањима и причама из давнина. Присетити се свадбених обичаја, испраћаја и заветина. Позабавићемо се старим занатима, правити белешке о кафанама, мезуланама, сеоским домовима, биоскопима и продавницама (бакалницама, гвожђарама...) у којима се продавала роба о којој данашње генерације не знају ни да је постојала. Позваћемо стручњаке, археологе, етнологе и историчаре да нам помогну у разврставању прикупљене грађе, чујемо од њих коментаре, сазнамо више о прошлости места у коме живимо. Сву сакупљену грађу преточићемо у текстове и фотографије, кратке видео записе, како би се сложила електронска књига као збирка знаменитости из давнина. Говорићемо о културно историјским споменицима, симболима културе и вере овог краја, местима и догађајима који су мењали свет, манастирима и црквама, вредним иконостасима, стећцима на гробљима.

Crkva Svetog Vaznesenja u Starom Selu 1 1385139454

У сарадњи са представницима туристичких организација сакупљену грађу искористићемо за презентацију на сајмовима, кроз видео материјале или проспекте на којима ће се уз Покајницу, Копорин, Радовањски луг наћи и праисторијски чамац извађен из Мораве, црквина у Ракинцу, Карађорђева лула у приватном власништу породице из Орашја, ћилими, ношња, старо оружје, везени предмети, слике предратних кућа и зиданих капија. Систематизоваћемо календар догађаја на подручју општине Велика Плана, сложити по датумима бројне манифестације које носе печат старих времена, представљају заоставштину предака овог краја. Обрадићемо уз консултацију са етнолозима и источиричарима порекло и настанак одређених топонима, од села до села истражити када су настале насеобине, одакле су дошли преци, које су се прве породице населиле, чиме су се бавили житељи тих крајева. Због чега и у спомен кога поједини  делови насеља носе одређене називе и имена.

На самом почетку реализације пројекта на конференцији за штампу јавности би биле предочене наше планиране активности, а на завршници на сличном скупу представљени резултати рада, могући проспекати и разгледнице Велике Плане као потврда успешности реализоване замисли пројектног тима. Током реализације пројекта мењале би се, у складу са потребама, неке од планираних активности све у циљу да се постигну што бољи резултати и комплетира грађа за нове историјске књиге о Великој Плани. Локалној самоуправи и представницима иституција културе предочићемо којим материјалом би могла да располаже стална поставка етно предмета у оквиру будућег градског музеја.

Грађанима, посебно млађем нараштају пружиле би се комплетне информације о прошлости краја, појаснили појмови који су одавно изашли из употребе, представили објекти и грађевине које су заслужиле место у историји вароши са око 45.000 становника, богатим културно-историјским наслеђем и великим потенцијалима за напредак, судећи по успесима младог нараштаја и њиховим разноврсним талентима. Током рада на пројекту размотриле би се могућности боље презентације туристичких капацитета општине и у сарадњи са представницима стручних тимова општине у области туризма анализирале могуће варијанте за покретање сеоског туризма у насељима која могу да понуде гостима, осим хране и природног окружења, дух старог, заборављеног амбијента као симбол очувања етно баштине, богатство језика, националног и културног идентитета, материјалних и нематеријалних добара којима располажемо.

Min Kultura2