Богато станиште гнездарица

понедељак 23. мај 2016.

Рад на Другом европском атласу птица гнездарица (ЕBBА2) и на Атласу птица гнездарица Србије у 2016. години поклопио се са почетком гнежђења најранијих гнездарица. Средином маја месеца активности  су интезивиране, па су информације о неочекиваним врстама, необичним доживљајима и истраженим УТМ квадратима пристизале у координаторски тим.

У том периоду у Србију је у испомоћ  домаћем тиму орнитолога стигао тим искусних Швајцарских стручњака и љубитеља птица  чији је циљ био унапред припремљен, а координате прецизно дефинисане. Експедицију је пут водио у источну Србију и део Поморавља коме припада наша територија - приобаље Мораве и Копоринска коса.

У експедицији гостујућих стручњака  су били Jean-Luc Ferrière, Александра Рњаковић и Verena Keller. Госпођа Келер је члан координаторског тима ЕBBА2 

и руководства Европског савета за цензус птица  (EBCC). Гости су у Србију, пуни ишчекивања и истраживачког духа, стигли 21. маја одакле су се заједно са Димитријем Радишићију са Департмента за биологију ПМФ из Новог Сада упутили на терен. Најпре су обишли 

Главни задатак експедиције био је обилазак укупно десет задатих трансеката, одабраних у циљу систематичне покривености територије Србије. Поред трансеката обиђени су и бројни интересантни, познати и мање познати локалитети. То су углавном терени око Велике Мораве и предели око манастира Копорин. О резултатима није лако направити кратак извештај јер су још увек похрањени у теренским формуларима, орнитолошким бележницама и порталима за прикупљање података о биодиверзитету, каже орнитолог Слободан Ивић. Ипак, поуздан је податак да је забележено око 135 врста птица, а укупан број прикупљених појединачних података (врста-координате-датум) креће се око неколико хиљада.терене око Зајечара, затим око Неготина, Кладова и Жагубице. Последње два  дана у току теренског  истраживања госте су предводили биолог Марко Шћиван из Новог Сада и Слободан Ивић-стоматолог из Велике Плане.

 

Посматране су бројне врсте птица, а за неке од наведих врста је по први пут  научним приступом доказано да се гнезде на теренима наше општине. То су: виноградарска стрнадица Emberiza hortulana, црноглава стрндарица Embericia melanocephala, патка њорка Aythya nyroca, соко ластавичар Falco subbuteo, вивак Vanelus vanelus, трстењак рогозар Acrocephalus schoenobaenus , трстењак цвркутић Acrocephalus scirpaceus ,  сива мухарица Muscicapa striata, цврчић поточар Locustella fluviatilis  и жути вољић Hippolais icterina . Потврђена је и колонија гакова Nycticorax nycticorax након 20 година.То је била идеална прилика да домаћини и гости размене орнитолошка искуства на терену.

 

 

Гости су били разочарени призором бројних дивљих депонија у моравском сливу, немаром према природним добрима, непопштовањем природе, али и одушевљени нашим, још увек очуваним и богатим пасторалним пределима, који врве од врста птица које су у Швајцарској и другим деловима западне Европе давно изумрле или су права реткост . У знак захвалности и даље размене искустава и знања гости су позвали Марка Шчибана и Слободана Ивића да посете швајцарску у циљу орнитолошких истраживања, али су и обећали да ће врло радо поново посетити наш крај.