Заседао Штаб за ванредне ситуације

четвртак 09. фебруар 2017.

Стање редовно, усвојен извештај о раду за прошлу годину и усвојен план рада за 2017. Именовани повереници и њихови заменици за деловање у области цивилне заштите у насељеним местима. Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда и Годишњи програм мера и активности на смањењу ризика од поплава за 2017. на територији општине Велика Плана достављени ЈП "Србијаводе" на разматрање.

На данашњем састанку Штаба за ванредне ситуације општине Велика Плана разматран је и усвојен Изверштај о раду општинског штаба за прошлу годину и усвојен предног Годишњег плана рада за текућу 2017. годину. Сва планска документа везана за предстојеће активности усклађена су са планом рада Републичког штаба и одредбама Закона о ванредним ситуацијама. Документ је усвојен уз сугестију команданта штаба Игора Матковића да се у наредном периоду уради и план заштите од пожара целокупне територије општине Велика Плана, као и да се оспособе за рад постојеће сирене за узбуњивање, с обзиром на чињеницу да је од 11 постојећих само једна у функцији. 

Одељење за привреду и локални економски развој у сарадњи са представником Одељења за ванредне ситуације израдило је Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда и Годишњи програм мера и активности на смањењу ризика од поплава за 2017. годину на територији општине Велика Плана и доставило га ЈП "Србијаводе" на разматрање. Документ ће бити пред одборницима у марту, а у складу са предвиђеним активностима у априлу би требало да буде разматрано стање попуњености и опремљености јединица цивилне заштите опште намене на територији општине Велика Плана. 

Донет је и закључак о постављењу повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима на територији општине Велика Плана. У складу са овим закључком свака од укупно 16 месних заједница именовала је по два лица за обављање ових делатности у складу са законом и програмом плана заштите становништва и територије од опасности и елементарних непогода. 

Председник СО Велика Плана, Ненад Перић, предочио је да се касни са реализацијом програма заштите од поплава који се рализује преко Регионалне развојне агенције Браничево - Подунавље, као заједнички, прекогранични пројекат са Румунијом. 

- Прослеђена је сва неопходна документација тражена у поступку подношења пријава за набавку опреме која би се користила у одбранама од поплава. Аплицирано је за неколико пумпи, које би се користиле за избацивање воде са поплављеног подручја, гумени чамац, агрегат и пратећу опрему. Одговор од надлежне комисије ЕУ касни, спремни смо да реагујемо ако буде неопходно - рекао је Перић на седници штаба за ванредне ситуације.