Заседа локални парламент!

уторак 14. новембар 2017.

Након двоипомесечне паузе, председник локалног парламента, Ненад Перић, заказао је за понедељак 20. новембар 16. седницу СО Велика Плана. Пред одборницима ће се према предложеном дневном реду наћи бројна питања, а тачка о којој ће се најпре одлучивати односи се на доношење Локалног антикорупцијског плана.

ОГЛЕДАЛО ДРУШТВА - БРИГА О СОЦИЈАЛНО ОСЕТЉИВОЈ КАТЕГОРИЈИ СТАНОВНИКА пројекат портала ПЛАНАМЕДИА подржан на Конкурсу Општинске управе општине Велика Плана за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања за 2017. годину.  Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не  изражавају ставове органа који је доделио средства

На зелено светло чекају и одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајуће врсте непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Велика Плана, о измени и допуни Одлуке о утврђивању коефицијената за обрачун пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге, о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Велика Плана, о давању на коришћење пословног простора Јавном комуналном предузећу ''Градска топлана'', о давању на коришћење стамбене зграде за колективно становање Центру за социјални рад, о отпису потраживања општине Велика Плана према Друштву за одржавање зграда Д.О.О. Београд, као и о отписивању потраживања и претварању-конверзији потраживања општине Велика Плана у трајни улог у капиталу Грађевинског предузећа ''Мостоградња'' АД Београд.

Локална скупштина ће морати да се изјасни и о давању претходне сагласности Предузећу ''КРУНА КОМЕРЦ'' ДОО Београд и Привредном друштву ДОО ''MILLC PROM'' Стењевац за коришћење назива ''Велика Плана'' у свом пословном имену.

Међу последњим тачкама дневном реда је доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Управног одбора ПУ ''Дечје царство''  као и о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије и ТШ ''Никола Тесла''.

Седница се одржава у просторијама великоплањанског Дома омладине са почетком у 9 часова.