mpo228 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

ИМАШ ПРОБЛЕМ? ТУ СМО ЗА ТЕБЕ!  

НОВИ ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА "СВЕТ РЕЧИ"

Уз подршку Министарства омладине и спорта РС, у периоду од 15.маја до 15.новембра 2022.године, Удружење грађана "Свет речи" из Велике Плане спроводи пројекат "ИМАШ ПРОБЛЕМ? ТУ СМО ЗА ТЕБЕ". Пројекат се реализује у оквиру спровођења Националне стратегије за младе. Он је наставак дванаестогодишњих активности овог Удружења на пољу превенције и заштите менталног здравља младих и наставак је следећих пројеката: "ДРУЖИЛИШТЕ-ПРОГРАМ ПОДРШKЕ УНАПРЕЂЕЊУ ПСИХИЧKОГ ЗДРАВЉА МЛАДИХ ОПШТИНЕ ВЕЛИKА ПЛАНА KРОЗ ПРОГРАМЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И АKЦИЈЕ", „НИСТЕ САМИ! МИ СМО СА ВАМА –Програм психолошке подршке младима општине Велика Плана“, "МИ НЕ ПРИЧАМО ДРУГИМА, МИ ПРИЧАМО СА ТОБОМ - ПОДРШKА МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ МЛАДИХ ОПШТИНЕ ВЕЛИKА ПЛАНА" које је ово Удружење успешно реализовало на територији општине Велика Плана. у периоду од 2010.до 2017.године.

Циљ пројекта "Имаш проблем? Ту смо за тебе!" је изградити мрежу Тимова вршњака и вршњакиња - помагача из 7 партнерских средњих школа у општинама: Велика Плана, Смедеревска Паланка, Пожаревац, Кучево, Деспотовац, Крагујевац и Бор, едукованих, подржаних и оснажених за рад са младима на проблемима адолесцентске популације, првенствено проблемима везаним за комуникацију и конфликте, конструктивне начине ношења са осећањима беса, туге, страха, сексуалности и партиципацију младих кроз активизам.

Партнери на пројекту:

 1. Удружење "Креативна педагогија" из Пожаревца

2.Средња школа "Жикица Дамњановић" из Смедеревске Паланке

3.. Средња економско-трговинска и машинска школа из Кучева

 1. Техничка школа из Деспотовца
 2. Техничка школа из Бора
 3. Средња стручна школа из Крагујевца
 4. Гимназија из Велике Плане

           Активности Тимова вршњака - помагача омогућавају директним корисницима услуге и искуство учешћа у радионичарском раду и ТЕЕН саветовалишту , изводе их из социјалне изолације у којој се налазе јер су због стигматизације и економске ситуације они принуђени да своје слободно време проводе сами у својим кућама без прилике да се развијају и остварују у друштву.

Програм пружа систем алтернативних услуга и помаже младима са менталним сметњама да овладају вештинама и стекну знања којима ће успешно савладавати , како развојне, тако и свакодневне животне проблеме и изазове. Пројекат има информативну, саветодавну, инклузивну и подржавајућу улогу, како директним корисницима, тако и читавој заједници, и утиче на побољшање комуникације, већи степен разумевања, повећање социјалне емпатије и уважавања различитости. Млади из Тимова вршњака-помагача који су укључени у програм као волонтери и водитељи активности, кроз усвајање конкретних знања и вештина неопходних за рад у програму, разбиће сопствене предрасуде о проблемима психичке природе, постаће активни лобисти и едукатори унутар својих микро заједница, те и на тај начин допринети остваривању циљева програма, односно, креирању прилика за равноправно учешће свих младих у животу локалне заједнице.

Примарну циљну групу чине млади (15-19 година) са територија 7 општина:

Велика Плана, Смедеревска Паланк (Подунавски округ),Деспотовац (Поморавски округ)

Пожаревац, Kучево (Браничевски округ), Kрагујевац (Шумадијски округ) и Бор (Борски округ) са акутним или хроничним психолошким и психијатријским тешкоћама или проблемима, а у делу едукативних активности и њихови родитељи (на радионицама дебате родтеља и младих) .

Највећи део циљне групе чине средњошколци/ке – ученици/це 7 школа у градовима обухваћеним имплементацијом Пројекта.

Око 40 % су млади из руралних средина тако да ће у примарној групи корисника наших услуга тај однос бити задржан – већину ће чинити млади из градске средине, њих око 60% а из сеоских средина њих око 40%. Посебну групу корисника чине млади без родитељског старања који су на породичном смештају у Милошевцу (са којима смо у току имплементације претходних пројеката организовали радионице вршњачке подршке. Са њима су наши едукатори остварили веома блиску сарадњу, родила су се права пријатељства. 25% корисника у општинама: Kучево, Пожаревац , Деспотовац и Бор су млади из пограничних средина (млади Румуни, Власи...) који често, због језичке баријере и обичаја, имају проблем у прилагођавању и неретко се дешава да трпе стигматизацију од стране својих вршњака.

Kорисници наших услуга су млади који потичу из сиромашнијег дела становништва у општинама обухваћеним Пројектом , а највећи део њих су и млади који потичу из породица разведених родитеља или породица које имају тешкоћа у свом функционисању било због екстремног сиромаштва и/или насиља у породици.

-           Секундарну циљну групу програма представљају млади из Тима за вршњачку подршку. Индиректну циљну групу представљају чланови породица и блиски сродници, вршњаци и професори припадника/ца циљне групе, на које се пројектом посредно утицало развојем компетенција чланова циљне групе и подстицањем њихове интеграције у општу популацију деце и младих.

АКТИВНОСТИ:

 1. ФОРМИРАЊЕ И ОБУКА 7 ТИМОВА ВРШЊАКА - ПОМАГАЧА ИЗ 7 ШКОЛА из 7 општина обухваћених Пројектом

 

 1. АКТИВНОСТИ ВРШЊАКА - ПОМАГАЧА УЗ ПОДРШКУ НАСТАВНИКА/МЕНТОРА У 7 ГРАДОВА ОБУХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКТОМ:
 • РАДИОНИЦЕ ВРШЊАКА - ПОМАГАЧА
 • ПСИХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ
 • Наградни Конкурс "Кад душа заболи..." (литерарни , ликовни музички, мултимедијални...)
 • НЕДЕЉА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА 10.10.2022.
 • Трибина "КАД ДУША ЗАБОЛИ "
 • ЈАВНЕ АКЦИЈЕ У НЕДЕЉИ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА
 • ЕДУКАТИВНИ ПАНО
 • ЕДУКАТИВНИ ШТАНД И ДИСТРИБУЦИЈА ЕДУКАТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА
 • ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМОВА СА ОВОМ ТЕМАТИКОМ И ДИСКУСИЈА
 • ОРГАНИЗОВАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ОТВОРЕНОМ КОЈЕ ПРОМОВИШУ ЗДРАВЕ СТИЛОВЕ ЖИВОТА
 • НАШ КУТАК - САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ: ПРУЖАЊЕ ТЕЕН ВРШЊАЧКЕ ПОДРШКЕ У НАШЕМ КУТКУ И ПУТЕМ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: СКАЈП, ВИБЕР, МЕСИНЏЕР (уз подршку супервизора Пројекта)
  • КОНФЕРЕНЦИЈА

- предствљање резултата Пројекта

- додељивање захвалница и диплома

- проглашење победника Конкурса "Кад душа заболи..."

 1. МЕДИЈСКА АНТИ-СТИГМА КАМПАЊА У 7 ОПШТИНА ОБУХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКТОМ

*************************************************************************

Резултати истраживања у које је било укључено 1.200 младих узраста 15-19 година, из општина Велика Плана, Смедеревска Паланка (Подунавски округ), Kучево, Пожаревац (Браничевски округ), Деспотовац (Поморавски округ), Kрагујевац (Шумадијски округ) и Бор (Борски округ, а које смо спровели у сарадњи са ПП службама са којима имамо дугогодишњу сарадњу у оквиру наших ранијих пројеката, показују да се повећава број младих који се налазе у периоду тзв. "адолесцентне кризе" јер се млади суочавају са доста стресора и потребна им је подршка. Повишено анксиозно стање, налети панике, осећање престрашености и интензивно осећање немира, нарочито се погоршало од почетка пандемије. Велики број испитаника/ца суочава са стањем негативног расположења, туге и усамљености, али и потпуне незаинересованости. Осећање потпуне безвредности наводи 12% ученика, док 7% ученика наводи да им се дешава да размишљају о прекидању живота.

                                                         Јелена Златкова - ауторка и координаторка пројекта